Do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp - Hãy ở nhà là bạn đang giúp đất nước phòng chống dịch !

Cơ sở 1

Địa chỉ:
100 Cầu Lớn , Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Số điện thoại:
0816668898 - 0964446676
Email liên hệ:
[email protected]
Bản đồ:
Xem bản đồ

Cơ sở 2

Địa chỉ:
200 Võ Chí Công - Tây Hồ - Hà Nội
Số điện thoại:
0816668898 - 0964446676
Email liên hệ:
[email protected]
Bản đồ:
Xem bản đồ

Cơ sở 3

Địa chỉ:
Đối diện 260 Hoàng Hữu Nam , Quận 9
Số điện thoại:
0816668898 - 0964446676
Email liên hệ:
[email protected]

Cơ sở 4

Địa chỉ:
Đại Mạch - Đông Anh - Hà Nội
Số điện thoại:
0816668898 - 0964446676
Email liên hệ:
[email protected]
Bản đồ:
Xem bản đồ

Cơ sở 5

Địa chỉ:
45C - Trường Chinh - Phương mai - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại:
081.666.8898 - 096.444.6676

Cơ sở 6

Địa chỉ:
20 Trịnh Đình Thảo - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Số điện thoại:
081.666.8898 - 096.444.6676

Cơ Sở 7

Địa chỉ:
Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - Hải Phòng
Số điện thoại:
081.666.8898 - 096.444.6676

Cơ sở 8

Địa chỉ:
Gia Vân- Gia Viễn - Ninh Bình
Số điện thoại:
081.666.8898 - 096.444.6676

Cơ sở 9

Địa chỉ:
Từ Sơn - Bắc Ninh
Số điện thoại:
081.666.8898 - 096.444.6676
Acquy-pro