Chúng tôi chuyên thay bình ắc quy - Câu bình ắc quy - Kích bình ắc quy tận nơi tại nhiều khu vực . Hãy liên hệ chúng tôi theo số điện thoại 0829423333 hoặc 0816668898 . Cảm ơn quý khách

Xe Toyota Innova trước 2016 sử dụng ắc quy 45Ah (LS)

Xe Toyota Innova V 2.0 2016+ sử dụng ắc quy DIN60L

Xe Toyota Innova E 2.0 2016+ sử dụng ắc quy theo xe loại DIN 33Ah, ắc quy thay thế loại DIN 45Ah, DIN 60Ah có dung lượng tương đương bình các xe cùng loại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điện và thời gian sử dụng. Khay nhựa ban đầu bé, cần xử lý khi lắp bình mới

Acquy-pro